MALBY, KRESBY, MODELOVÁNÍ

Zde naleznete práce v kresbě, modelování, malbě , které také patří k mým milovaným činnostem.

 1. Studie fotografie
  Kresba tužkou – velikost A4
  Školní dílo: Základní umělecká škola Vladimíra
  Ambrose v Prostějově,Výtvarný obor, Hana Palacká
  2005
 2. Busta
  Technika: z hlíny vymodelovaná podoba živého modelu a následně odlitá ze sádry
  2011
 3. Lebka
  Technika: hliněný model odlitý v sádře
  2012
  Školní díla: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA v Plzni, UUD, předmět: Modelování, MgA. Luděk Míšek
 4. Studie fotografie -Kresba křídou – velikost A3
  Školní dílo: Základní umělecká škola Vladimíra
  Ambrose v Prostějově,Výtvarný obor, Hana Palacká
  2005
 5. Studie kohoutků – různé techniky převážně kresba
  Školní dílo: Základní umělecká škola Vladimíra
  Ambrose v Prostějově,Výtvarný obor, Hana Palacká
  2004
 6. Serigrafie – portrét
  Technika: serigrafie 4 barvami
  2011
 7. Malba ve velikosti 2m z modelu v životní velikosti
  Technika: kresba/malba pod vedení prof.akad.mal. Borise Jirků
  2012
  Školní díla: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA v Plzni, UUD, předmět: Modelování, MgA. Luděk Míšek
 8. Studie portrétů v deníčku
  2013
 9. Návrh pro dětské hřiště
  2013
 10. Malba ve velikosti 6m pro ples GJW
  Technika: zvětšení vzoru z netu pomocí tisku na A4
  malba změněná na třídního učitele Michala Vodičku
  Školní dílo: GJW Prostějov 2008

Other works

 1. Zde naleznete práce v kresbě, či modelování, které také patří k mým milovaným činnostem.
 2. Studie fotografie
  Kresba bílou křídou – velikost A3
  Kresba tužkou – velikost A4
  Školní dílo: Základní umělecká škola Vladimíra
  Ambrose v Prostějově,Výtvarný obor, Hana Palacká
  2005
 3. Busta
  Technika: z hlíny vymodelovaná podoba živého modelu a následně odlitá ze sádry
  2011
 4. Lebka
  Technika: hliněný model odlitý v sádře
  2012
  Školní díla: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA v Plzni, UUD, předmět: Modelování, MgA. Luděk Míšek

Toggle 1

Toggle 2

Most recent entries