SNUBNÍ PRSTENY CARBON and WHITE GOLD

  • Pro Tomáše a Jitku byl ideální carbon, jako symbol pevného svazku.
  • Jsou technicky založeni, text jsem zvolila také čistý a bez kurzívy.
  • Bílé zlato barevně kontrastuje a je do carbonu zataveno nýtkem,aby se materiály vzájemně neposunuly.

Most recent entries